Žít Česko

Zjevení Petra Tluchoře

V životě každého politika přijde okamžik, kdy srdce na správném místě převáží nad výši bankovního konta.