Žít Česko

Nová Ústava Krále Karla a jeho kouzelníka Žita

Po spojení Karla Janečka s Danem Landou a jeho kouhoutem již nic nestojí v cestě nové a spravedlivé společnosti. Naší redakci se jako první podařilo získat připravovanou změnu Ústavy, kterou si demokraticky nadiktuje hlas ulice.

Stanislav Biler

28.11.2012

Občané jsou děleni do dvou kategorií. Do první patří dobří a slušní lidé, kteří to myslí upřímně nebo to tak alespoň vypadá. Občané druhé kategorie jsou Zlojedi a musí nosit na klopě viditelný symbol písmena Z, které je umístěno na podkladu žluté šesticípé hvězdy. Dělení na hodné lidi a Zlojedy proběhne na základě hlasování uličních výborů, které to myslí dobře. Členy výboru určí kohout kouzelníka Žita, který to myslí taky dobře.

Foto: Nguyen Phuong Thao / Reflex

Členové výboru mají jeden negativní a dva pozitivní hlasy. Každý občan, který obdrží alespoň jeden negativní hlas, je označen za Zlojeda. Z důvodu zeefektivnění administrace je za Zlojeda prohlášen i každý člen jeho rodiny. Zlojed nesmí nikam kandidovat a nesmí volit. Pokud Zlojed vyjde na ulici bez povinného symbolu na klopě, je okamžitě přejet autem kouzelníka Žita. Pokud Kouzelník zrovna nemůže, přejede zlého nezbedu jiný spravedlivý občan, který je zrovna na Piku. Každý občan má v občanském průkazu zanesen koeficient dobra na škále 0 – 1. Hodnoty určuje Král Králů po důkladném výpočtu nebo dle zjevení na éčku.

Všechny zákony musí být nově psány formou matematických vzorců, které obsahují proměnné P – pravda a D – dobro. Zákony jsou neustále přepisovány v milisekundových intervalech, podle momentálního vyvážení dobra a zla. Vážení dobra a zla probíhá v runovém chrámu kouzelníka Žita, který je vidět dokonce až z Polska. Interpretaci vzorců zajišťuje státní úředník Václav Henych.

Ve školství jsou povinně vyučovány nové předměty: Keltská mytologie říznutá fašismem, Thajský box a domácí chov drůbeže. Ze starých předmětů zůstává pouze matematika. Bezpečnostní složky státu jsou nahrazeny Bílou evolucí, které velí Kouzelník Žito 44. Hlavou státu je Král Karel Janeček, jehož jméno nesmí být vysloveno. Pokud se na něj někdo křivě podívá, bude okamžitě proměněn ve slepici. Nezdaří-li se proměna ve slepici, bude neuctivý Zlojed přejet autem mocného kejklíře Žita.

Všichni občané jsou povinni se na sebe usmívat a jednou měsíčně sníst 88 lysohlávek. Jakýkoli problém lze vyřešit jednou pozitivní větou. Řešení problémů vydává král Karel na základě výpočtů. Zakázána je jakákoli literatura zavánějící filozofií nebo etikou, pokud je delší než dva řádky. Když občan něco neví, nesmí si s tím lámat hlavu, ale zeptat se krále Karla. Král Karel ví všechno. Pokud náhodou něco neví, pak daná věc nebo problém neexistuje.

Po rozdělení obyvatel na zlou většinu a hodnou menšinu spravedlivých, jsou zrušeny i volby. Politici jsou vybírání na základě matematického vzorce, který objektivně určí vhodné adepty. Ty pak do funkce uvede kouhout. Všichni občané jsou povinni každý den v 18:00 hlásit, co ten den udělali dobrého. Dobré je všechno, co je myšleno upřímně. Cokoli je upřímné, je současně vždy i pravdivé. Každý občan, který má vůči novému spravedlivému systému nějaké výhrady, se může v rámci diskuze svobodně střelit do hlavy.

A co dobrého jste dnes udělali vy?